Rehabilitacja kardiologiczna kierowana jest w szczególności do osób z:

1) ostrym zespołem wieńcowym

2) zaostrzoną niewydolnością serca
lub po
3) plastyce naczyń wieńcowych, zabiegu kardiochirurgicznym czy też zabiegu z zakresu chirurgii naczyniowej.

Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa wraz z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, wyników innych badań kardiologicznych (EKG metodą Holtera, monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera) oraz ogólnego stanu zdrowia Pacjenta.

Rehabilitacja obejmuje stosowanie ćwiczeń fizycznych o rodzaju, intensywności, czasie trwania i częstotliwości uwzględniających globalną ocenę ryzyka zdarzeń sercowych oraz wynik badania wysiłkowego. Treningi przeprowadzane są zarówno na cykloergometrze jak i na bieżni pod kontrolą zapisu EKG. Posiadamy system komputerowy umożliwiający sterowanie treningiem fizycznym.
Schemat kompleksowej rehabilitacji obejmuje również fizykoterapię, edukację zdrowotną oraz konsultacje z psychologiem ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia.

Program rehabilitacji kardiologicznej realizujemy pełnopłatnie wg oferty - ZABIEGI.